Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Zanim przejdziemy do omawiania konkretnych rodzajów ubezpieczenia, bardzo istotne staje się przede wszystkim wyjaśnienie na czym w ogóle polega ubezpieczenie. Co to jest ubezpieczenie i kiedy warto jest z niego korzystać. Po pierwsze przejdźmy do skrupulatnego wyjaśnienia samego terminu. Ubezpieczeniem określa się basen do ogrodu umowny obowiązek płacenia składek regularnych na rzecz ubezpieczającego się, które mają pozwolić na to, że w różnych okolicznościach ujętych w podpisanym dokumencie, w razie nieszczęśliwych zdarzeń losowych nieprzewidzianych, które narażają nas na straty finansowe i szkody ubezpieczony uzyska pewne sumy pieniężne.

W tym zakresie można mówić o rozmaitych wypadkach zdarzających się w rożnych sytuacjach, na które człowiek nie ma bezpośredniego wpływu. I tak warto wspomnieć zarówno o zdarzeniach tyczących się życiowej sytuacji, jak także zdrowia czy też stanu mienia osoby ubezpieczonej na przykład samochodu, domu czy mieszkania lub innej równie wartościowej i cennej dla niego rzeczy. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w razie zaistnienia wyżej wspomnianych, niepożądanych zdarzeń losowych pieniądze mające być stosownym wsparciem finansowym będą przekazywane z funduszu, jaki tworzony jest właśnie ze składek wnoszonych systematycznie przez opłacającego ubezpieczenie, czyli osoby ubezpieczonej.

O tym, że istnieje coś takiego jak ubezpieczenie, że jest to dokument wiążący i zapewniający bezpieczeństwo w razie czego przesądza nie tylko sam fakt rozpowszechnienia obecnie na rynku placówek ubezpieczeniowych, ale także regulacje prawne ujęte w kodeksie cywilnym. Możemy na podstawie aktualnych przepisów kodeksu cywilnego mówić o podziale na dwie główne kategorie ubezpieczenia – osobowe oraz majątkowe. Chyba nie trzeba zbytnio tłumaczyć różnicy między nimi, gdyż już samo nazewnictwo ubezpieczeń tego typu na nie wskazuje. Zacznijmy jednakże od krótkiej charakterystyki tychże form ubezpieczeniowych. W przypadku ubezpieczenia osobowego mowa o takim rodzaju wsparcia, które umożliwia pokrycie wszelkich potrzeb finansowych wynikających z takich sytuacji nieprzewidzianych dotykających życia człowieka jak kalectwo, inwalidztwo na skutek nagłego, niespodziewanego zdarzenia losowego, ale też i choroba oraz śmierć czy dożycie określonego wieku.

Ponadto można mówić o ubezpieczeniach osobowych, które są formą ochrony gwarantowanej przez zakłady ubezpieczeniowe mające na celu swej działalności ochronę osób fizycznych. Biorąc pod uwagę wielorakość występowania rozlicznych typów tego rodzaju ubezpieczeń, jakimi są ubezpieczenia osobowe, wydziela się na podstawie artykułu 829 kodeksu cywilnego charakterystyczny podział opisywanych tu ubezpieczeń na kilka zasadniczych kategorii. I tak warto wspomnieć chociażby o najpowszechniejszym, czyli ubezpieczeniu na życie – jeżeli osoba ubezpieczona umrze, albo osiągnie wyznaczony w umowie wiek, wtedy zakład ubezpieczeniowy z którym ten dokument został podpisany, wypłaca daną wysokość składek.

Dodatkowo można także wspomnieć o także bardzo pospolitych dziś i chętnie zakładanych ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków. To jest ubezpieczenie w razie czego, gdyby coś nam się złego stało, co uniemożliwi nam realizację dalszych prac zawodowych, mowa tu na przykład o uszkodzeniu ciała na skutek zarówno zdarzeń losowych, jak i wypadków w miejscu pracy itd. W tym zakresie kalectwo uniemożliwia nam podjęcie pracy zawodowej i wtedy pieniądze w ramach rekompensaty wypłacane są z ubezpieczenia.

Ale by było to możliwe konieczne okazuje się posiadanie owego ubezpieczenia. Kolejna kwestia to rozstrój zdrowia i pogorszenie sytuacji zdrowotnej oraz słabsza kondycja – wtedy też można liczyć na wypłatę funduszy. Kolejne to ubezpieczenie w przypadku śmierci, która wynika na skutek nieszczęśliwego wypadku. Co wtedy? Wówczas bardzo często środki pieniężne pozyskuje osoba bliska – dzieci czy też małżonek/małżonka. Warto również wspomnieć o ubezpieczeniach majątkowych, czyli drugiej podstawowej kategorii ubezpieczeń określanych prawnie i ujmowanych w kodeksie cywilnym.

Regulacje dotyczące tego typu wsparcia finansowego zostały ujęte w artykule 821 kodeksu cywilnego. Chodzi tu o ochronę osób fizycznych, jednostek organizacyjnych czy osób prawnych. W tym zakresie mowa o pokrywaniu strat materialnych, do jakich może dochodzić z różnorodnych przyczyn. W zakresie ubezpieczeń majątkowych wyróżnia się naprawdę rozliczne kategorie – mowa tu o wielorakich typach ryzyka i zagrożenia, z jakimi spotykamy się w życiu, więc i formy strat materialnych mogą być różnorodne.

Może to być dla przykładu ubezpieczenie budynków na przykład od pożaru, auta od kradzieży itd.

Artykuł napisany przez: